Go Search
Go Search
Sign In
 

 CMS - Chuyên mục liên quan

Giới thiệu chung

Cục Lễ tân Nhà nước là Cục loại I, có tư cách pháp nhân, có con dấu hình Quốc huy, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật, trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội.

Cục Lễ tân Nhà nước Bộ Ngoại giao:

Địa chỉ: 06 Chu Văn An, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84.4) 799 2631
Fax: (84.4) 8436488 / 799 3819
Email: banudmt@mofa.gov.vn


Bản quyền thuộc Cục Lễ tân Nhà nước - Bộ Ngoại giao.