Go Search
Go Search
Sign In
Cục Lễ tân Nhà nước - Bộ ngoại giao > VanBanPhapQuy > Thông tư 197/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về "Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện"  

Thông tư 197/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về "Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện"

Ngày ban hành: 15/11/2012
Bản quyền thuộc Cục Lễ tân Nhà nước - Bộ Ngoại giao.