Go Search
Go Search
Sign In
Cục Lễ tân Nhà nước - Bộ ngoại giao > VanBanPhapQuy > Thông tư số 04/2016/TT-BNG của Bộ Ngoại giao về Hướng dẫn thủ tục cấp thị thực, gia hạn tạm trú, cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền của Bộ Ngoại giao  

Thông tư số 04/2016/TT-BNG của Bộ Ngoại giao về Hướng dẫn thủ tục cấp thị thực, gia hạn tạm trú, cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền của Bộ Ngoại giao

Ngày ban hành: 30/06/2016
Bản quyền thuộc Cục Lễ tân Nhà nước - Bộ Ngoại giao.