Go Search
Go Search
Sign In
Cục Lễ tân Nhà nước - Bộ ngoại giao > VanBanPhapQuy > TT số 219/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, Quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam  

TT số 219/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, Quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam

Ngày ban hành: 10/11/2016
Bản quyền thuộc Cục Lễ tân Nhà nước - Bộ Ngoại giao.