Go Search
Go Search
Sign In
Cục Lễ tân Nhà nước - Bộ ngoại giao > VanBanPhapQuy > Thông tư Liên tịch hướng dẫn việc cấp phép sử dụng đài thông tin vệ tinh cho các cơ quan đại diện nước ngoài, đoàn đại biểu nước ngoài, phóng viên nước ngoài theo phục vụ đoàn đại biểu nước ngoài  

Thông tư Liên tịch hướng dẫn việc cấp phép sử dụng đài thông tin vệ tinh cho các cơ quan đại diện nước ngoài, đoàn đại biểu nước ngoài, phóng viên nước ngoài theo phục vụ đoàn đại biểu nước ngoài

Ngày ban hành: 10/09/2008
Bản quyền thuộc Cục Lễ tân Nhà nước - Bộ Ngoại giao.