Go Search
Go Search
Sign In
Cục Lễ tân Nhà nước - Bộ ngoại giao > VanBanPhapQuy  

Văn bản pháp quy

Các văn bản pháp quy liên quan đến công tác lễ tân
  
View: 
Sort by AttachmentsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Attachment19/11/2018
Quyết định số 2190 đính chính Thông tư 93/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều tại TT số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chínhUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Attachment05/10/2018
Thông tư số 93/2018/TT-BTC ngày 05/10/2018 về sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính...Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Attachment01/03/2018
Quyết định số 10/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
10/11/2016
TT số 219/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, Quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt NamUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Attachment30/06/2016
Thông tư số 04/2016/TT-BNG của Bộ Ngoại giao về Hướng dẫn thủ tục cấp thị thực, gia hạn tạm trú, cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền của Bộ Ngoại giaoUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Attachment01/02/2016
Thông tư Quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không dân dụng Việt Nam và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không dân dụng.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
05/01/2015
Thông tư số 04/2015/TT-BCA Quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt NamUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
16/06/2014
Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt NamUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
04/04/2014
Thông tư số 15/2014/TT-BCA của Bộ Công an Quy định về đăng ký xeUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Attachment11/02/2014
Thong tu so 19/ 2014 /TT-BTC Quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tai Việt NamUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Attachment06/11/2013
Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
13/09/2013
Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt NamUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Attachment15/11/2012
Thông tư 197/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về "Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện"Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Attachment30/11/2010
Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt NamUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Attachment15/06/2009
Thông tư Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Attachment15/06/2009
Thông tư Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Attachment15/06/2009
Thông tư Hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Attachment10/09/2008
Thông tư Liên tịch hướng dẫn việc cấp phép sử dụng đài thông tin vệ tinh cho các cơ quan đại diện nước ngoài, đoàn đại biểu nước ngoài, phóng viên nước ngoài theo phục vụ đoàn đại biểu nước ngoàiUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Attachment21/04/2008
Thông tư số 08/TT-BTC ngày 15/01/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng đối với Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của các Tổ chức quốc tế ở Việt NamUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Attachment21/04/2008
Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩuUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Attachment25/03/2008
Nghị định của Chính phủ về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài và đại diện của Tổ chức quốc tế ở Việt NamUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Attachment18/01/2008
Quy chế cấp chứng minh thư cho thành viên CQĐDUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Attachment17/01/2008
Thông tư liên tịch 03/2007/TTLT-BCT-BTC-BNGUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
06/10/2005
Nghị định số 82/2001/NĐ-CP về nghi lễ Nhà nước và đón tiếp khách nước ngoàiUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Bản quyền thuộc Cục Lễ tân Nhà nước - Bộ Ngoại giao.